Trụ sở: Số 65 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Đài truyền hình Tp. Hồ Chí Minh

Cung cắp lắp đặt và đào tạo sử dụng hệ thống thiết bị phim trường lớn, thiết bị trạm mặt đắt vệ tinh, hệ thống thiết bị tồng khống chế, thiết bị dự phòng cho xe Uplink, hệ thống thiết bị phim trường A1 và hệ thống truyền dẫn, thiết bị lẻ, phụ kiện...

Cung cắp lắp đặt và đào tạo sử dụng hệ thống thiết bị phim trường lớn, thiết bị trạm mặt đắt vệ tinh, hệ thống thiết bị tồng khống chế, thiết bị dự phòng cho xe Uplink, hệ thống thiết bị phim trường A1 và hệ thống truyền dẫn, thiết bị lẻ, phụ kiện...

 

Thong ke