CBC - VINEMATIM

 • Tuesday Aug 25th
 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Cơ cấu tổ chức, bộ máy của công ty CBC VINEMATIM

Ban Hội đồng quản trị công ty
Chủ tịch hội đồng quản trị : Doãn Thế Trung
Ủy viên hội đồng quản trị : Nguyễn Thị Tâm Thu
Ủy viên hội đồng quản trị : Lương Mạnh Cường
Ủy viên hội đồng quản trị : Trịnh Minh Quyền
Ủy viên hội đồng quản trị : Trịnh Quỳnh Long
Thành viên quản lý cao cấp
Chủ tịch hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc công ty, Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh : Doãn Thế Trung
Tổng Giám đốc công ty : Nguyễn Thị Tâm Thu
Ủy viên hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc công ty, Bí Thư Chi bộ Đảng công ty : Lương Mạnh Cường
Phó Tổng Giám đốc công ty, Giám đốc trung tâm V (Trung tâm công nghệ điện ảnh) : Lý Anh Tuấn
Trưởng phòng tài chính : Nguyễn Hoàng Hải
Các phòng ban trực thuộc công ty
Phòng nhân sự
Phòng tài chính kế hoạch
Phòng Kỹ thuật Bảo hành
Phòng Kho
Trung tâm Phát triển Văn hóa Giáo dục (Trung Tâm I)
Trung tâm Đào tạo chuyển giao công nghệ và bảo hành các thiết bị điện ảnh (Trung Tâm III)
Trung tâm Thiết bị thông tin (Trung Tâm IV)
Trung tâm Công nghệ điện ảnh - Truyền hình (Trung Tâm V)
Chi nhánh TP Hồ Chí Minh