Trụ sở: Số 65 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Lịch sử Công ty

Ngày 20/7/1979: Công ty Vật tư Điện ảnh được thành lập tại Hà Nội theo quyết định của Bộ Văn hóa Thông tin. Ngày 25/03/1993 : Đổi tên thành Công ty xuất nhập khẩu Vât tư Điện ảnh- Video, chính thức lấy tên thương hiệu VINEMATIN sử dụng trong giao dịch kinh doanh.

  • Ngày 20/7/1979: Công ty Vật tư Điện ảnh được thanh lập tại Hà Nội theo quyết định của Bộ Văn hóa Thông tin.
  • Ngày 25/03/1993 : Đổi tên thành Công ty xuất nhập khẩu Vât tư Điện ảnh- Video, chính thức lấy tên thương hiệu VINEMATIN sử dụng trong giao dịch kinh doanh.
  • Ngày 10/12/2002: Công ty XNK thiết bị điện ảnh- Truyền hình được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 công ty: XNK vật tư dịch vụ kỹ thuật Điện ảnh- Video và công ty XNK  vật tư Điện ảnh- Video. Vẫn lấy tên thương hiệu VINEMATIN,
  • Ngày 23/10/2006: Công ty XNK Thiết bị Điện ảnh Truyền hình đổi tên thành Công ty Cổ Phần Truyền hình ( VINEMATIN)
  • Tháng 1/2011: Công ty Cổ phần Điện ảnh Truyền hình chính thức lấy tên thương hiệu là CBC.
Thong ke