Trụ sở: Số 65 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

23/05/2019

Đài truyền hình Tp. Hồ Chí Minh

Cung cắp lắp đặt và đào tạo sử dụng hệ thống thiết bị phim trường lớn, thiết bị trạm mặt đắt vệ tinh, hệ thống thiết bị tồng khống chế, thiết bị dự phòng cho xe Uplink, hệ thống thiết bị phim trường A1 và hệ thống truyền dẫn, thiết bị lẻ, phụ kiện...

Xem thêm

23/05/2019

Ban truyền hình Tiếng dân tộc - Đài Truyền hình Việt nam

Cung cấp 46 bộ dựng phi tuyến và bộ lưu trữ cho các Đài Truyền hình địa phương.

Xem thêm

23/05/2019

Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hải Phòng

Cung ứng, lắp đặt thiết bị kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình.

Xem thêm
Thong ke