Trụ sở: Số 65 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Ban truyền hình Tiếng dân tộc - Đài Truyền hình Việt nam

Cung cấp 46 bộ dựng phi tuyến và bộ lưu trữ cho các Đài Truyền hình địa phương.

Cung cấp 46 bộ dựng phi tuyến và bộ lưu trữ cho các Đài Truyền hình địa phương.

 

Thong ke