Trụ sở: Số 65 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Tổng cục xây dựng lực lượng Công an Nhân dân

Cung cấp và lắp đặt thiết bị điện ảnh thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm điện ảnh Công an Nhân Dân.

Cung cấp và lắp đặt thiết bị điện ảnh thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm điện ảnh Công an Nhân Dân.

 

Thong ke