Trụ sở: Số 65 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Tư vấn thiết kế thẩm định kỹ thuật và chuyên gia công nghệ

Chúng tôi đáp ứng dịch vụ kinh doanh xuắt nhập khẩu vật tư thiết bị, công nghệ, dịch vụ kỹ thuật, tư vấn thiết kế, thầm định kỹ thuật, thi công lắp đặt, bảo hành, bảo trì, chuyền giao công nghệ trong các lĩnh vực sau: Văn hóa thông tin, điện ảnh, nhiếp ảnh, phát thanh, truyền hình, viễn thông, giáo dục, y tế, môi trường, nộl thất, quảng cáo...

Chúng tôi đáp ứng dịch vụ kinh doanh xuắt nhập khẩu vật tư thiết bị, công nghệ, dịch vụ kỹ thuật, tư vấn thiết kế, thầm định kỹ thuật, thi công lắp đặt, bảo hành, bảo trì, chuyền giao công nghệ trong các lĩnh vực sau: Văn hóa thông tin, điện ảnh, nhiếp ảnh, phát thanh, truyền hình, viễn thông, giáo dục, y tế, môi trường, nộl thất, quảng cáo...

  • Cung cấp các giải pháp tư vấn thiết kỹ thuật cho các công trình thuộc lĩnh vực ngành nghề công ty cung cấp.
  • Cung cấp đội ngũ chuyên gia công nghệ trình độ chuyên môn cao cho các dự án cung cấp thiết bị điện ảnh, truyền hình, vật tư cho các ngành văn hóa, giáo dục.

 

Thong ke