Trụ sở: Số 65 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Viện văn hóa nghệ thuật Việt Nam

Cung cẳp và lắp đặt hệ thống thiết bị đồng bộ: Máy quay Camera, Thiết bị dựng phi truyến, thiết bị lưu trữ cho 15 trạm vệ tinh của ngân hàng dữ liệu văn hóa phi vật thẻ các dân tộc Việt Nam.

Cung cẳp và lắp đặt hệ thống thiết bị đồng bộ: Máy quay Camera, Thiết bị dựng phi truyến, thiết bị lưu trữ cho 15 trạm vệ tinh của ngân hàng dữ liệu văn hóa phi vật thẻ các dân tộc Việt Nam.

 

Thong ke